gmo_free

Sojino ulje

Sojino ulje se dobiva ekstrakcijom sojinog zrna tj. sojine sačme, čija kvaliteta ovisi o kvaliteti soje iz koje se ekstrahira.

Sojino ulje se dobiva ekstrakcijom sojinog zrna tj. sojine sačme.

Kvaliteta rafiniranog sojinog ulja ovisi o kvaliteti ekstrahiranog ulja i kvaliteti soje iz koje se ekstrahira.

Sirovo ulje soje sastoji se od triaciliglicerola ( cca.95% ), fosfolipida ( cca.2% ), neosapunjivih tvari ( cca. 1,5% ) i tragova minerala.

Rafinirano sojino ulje sadrži cca. 99% triaciglicerola.

Sojino ulje koristi se u kućanstvu za pripremu raznovrsnih jela, a posebno je popularno u azijskim zemljama.