gmo_free

Sojina sačma

Sojina sačma je jedna od osnovnih komponenata u proizvodnji stočne hrane, a dobiva se kao nusproizvod pri ekstrakciji sojinog zrna.
Sojina sačma

Sojina sačma je jedna od osnovnih komponenata u proizvodnji stočne hrane koja se koristi kod ishrane stoke, posebno kod svinja i peradi, a dobiva se kao nusproizvod pri ekstrakciji sojinog zrna.

Hrvatska se okrenula proizvodnji kukuruza i pšenice radi većeg prinosa po ha, dok se većina potreba Hrvatske za sojinom sačmom uvozi.

Glavne luke uvoza sojine sačme za Hrvatsku su luka Koper i luka Rijeka.

Najveći svjetski proizvođači soje su Brazil, Argentina, Indija, te SAD, dok ostale europske zemlje također uvoze soju.

Genetski nemodificirana sojina sačma se najvećim dijelom proizvodi u Brazilu u pokrajini Mato Grosso, dok je sojina sačma proizvedena u Argentini 100% genetski modificirana.

U Hrvatsku je prema Pravilniku o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama.. dopušten uvoz genetski modificirane (gmo), te genetski nemodificirane (gmo free) sojine sačme.

Sojina sačma prema Pravilniku o stavljanju na tržište krmiva i krmnih smjesa (NN 112/08, Prilog I tč. 2, red 2.16) spada u sačmu od oljuštenog zrna soje.

link na Pravilnik o stavljanju na tržište krmiva i krmnih smjesa


Brzi upit